Publieke consultatie ontwerp-Mobiliteitsplan Melle

Gepubliceerd op maandag 19 augustus 2019 9.07 u.
Door de groeiende mobiliteitsbehoefte heeft de gemeenteraad beslist een nieuw duurzaam gemeentelijk mobiliteitsplan te maken. Van 20 augustus tot en met 30 september 2019 kan je een derde keer reageren tijdens de publieke consultatieronde, deze keer over het voorlopig vastgestelde mobiliteitsplan.

In de loop van de week vindt elke Mellenaar een samenvatting van dit Mobiliteitsplan in de brievenbus. In een brochure van 12 bladzijden worden de krachtlijnen van het Mobiliteitsplan uitgelegd.

Bekijk de brochure hier.

De grote lijnen

Het plan vertrekt vanuit het STOP-principe. Dit betekent dat voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar vervoer) voorrang krijgen. Het plan is niet anti-auto, maar geeft Personenwagens pas de vierde plaats. Zo zet Melle in op de leefbaarheid van de dorpskernen, de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en de uitbouw van veilige fietsroutenetwerken. Per weg wordt ook onderzocht of die de functie vervult waarvoor hij bedoeld is en of aanpassingen nodig zijn.

Wie het Mobiliteitsplan volledig wil lezen, kan het downloaden op de gemeentelijke website melle.be/mobiliteitsplan of op maakmellemeermobiel.be. Je kan ook een papieren versie inkijken in het gemeentehuis of de bibliotheek.

Inspraakreacties kan je tot uiterlijk maandag 30 september 2019 indienen via het inspraakformulier op de website melle.be/mobiliteitsplan of via mail naar verkeer@melle.be. Je kunt ook een brief afgeven in het gemeentehuis of de bibliotheek. Voor een vlotte verwerking en juiste interpretatie van je inspraakreactie, verwijs je best naar de pagina van de brochure of van het beleidsplan waarop je opmerking betrekking heeft.