Muskusratten

Muskusrattenbestrijding is een gedeelde verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest, de Provincie en de gemeente. De gemeente bestrijdt muskusratten op de onbevaarbare waterlopen derde categorie en op de niet-geklasseerde waterlopen en beken. 

Rattenbestrijding is in eerste plaats een zaak van preventie.

Wanneer je muskusratten opmerkt, meld je dit aan de dienst milieu.