Rechtspositieregeling en organogram

Hoe het personeelsbestand van de gemeente er uit ziet, wordt weergegeven in een organogram. 

Het interne personeelsreglement heet dan weer de rechtspositieregeling of kortweg de RPR. 

Beide documenten kan je onderaan deze pagina terugvinden. 

Een organogram en RPR worden regelmatig gewijzigd. Op die manier streeft de gemeente naar een actueel personeelsbeleid.