Reglement voor de toekenning van de premie ter bestrijding van kinderarmoede