Reiniging straatkolken (rioolkolken)

Twee maal per jaar worden de straatkolken gereinigd. De gemeente besteedt dit uit aan een privéfirma. Het reinigen neemt 8 dagen in beslag voor de volledige gemeente. In de straten met de grootste verkeersdrukte of omwille van de plaats waar de straatkolk zich bevindt, wordt er een parkeerverbod georganiseerd. Dit geldt voor de Merelbekestraat, Gemeenteplein, Kruisstraat, Vogelstraat, Platanendreef, Tuinstraat. Bij verstopping wordt er een bijkomende ruiming georganiseerd.

Sta je geparkeerd boven een straatkolk in een straat zonder parkeerverbod wanneer de kolken gereinigd worden? Geen probleem, het kolknummer wordt genoteerd en de kolk wordt op een later tijdstip gereinigd.