Rijbewijs

Sinds begin 2013 kan je in het nieuw Europees rijbewijs (“bankkaartmodel”) verkrijgen. Je bent niet verplicht om je oude rijbewijs om te ruilen. Het rijbewijs moet wel in goede staat zijn en de foto hierop moet steeds gelijkend zijn.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Kostprijs

25 euro

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Voorlopig rijbewijs
  • Aanvraagformulier afgestempeld door het examencentrum, volledig ingevuld en ondertekend
  • Eventueel een medisch attest
  • De foto kan overgenomen worden van je identiteitskaart

Verlies

In geval van verlies moet een attest van verlies worden opgemaakt door de politie. Met dit attest van verlies kan je een nieuw rijbewijs aanvragen bij het gemeentebestuur.