Rooien bomen Scheldeweg

Gepubliceerd op dinsdag 4 december 2018 10.52 u.
Er zijn plannen om langs de Scheldeweg een 30-tal bomen te rooien. De wortels doorboren het drainagesysteem van de aanpalende landbouwgrond. Enkele bomen hebben de essenziekte en er zijn in de toekomst plannen van de gemeente om een fietspad aan te leggen, alsook snelheidsremmende maatregelen.

De compensatie van de gerooide bomen zal plaatsvinden op de gronden van de Vlaamse overheid (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek).

Het college van burgemeester en schepenen zal een beslissing nemen als het openbaar onderzoek afgerond is.