RUP Brouwerij Huyghe

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Melle heeft de startnota van het RUP Brouwerij Huyghe goedgekeurd.

Tijdens de publieke raadpleging kon vanaf 15 januari 2018 tot en met 15 maart 2018 de startnota geraadpleegd worden op het gemeentehuis, Dienst Stedenbouw. De documenten kunnen ook hier nog geraadpleegd worden.

Er werd een participatiemoment georganiseerd op 17 januari 2018 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

Hier vindt u het verslag met de adviezen en reacties van het participatiemoment.

Vervolgens werd dit verwerkt in een aangepaste procesnota en een scopingnota.

Hier vindt u het voorontwerp RUP Brouwerij Huyghe

Het voorontwerp werd op 18 februari 2019 door de gemeenteraad voorlopig aanvaard. Het openbaar onderzoek liep van 27 februari 2019 tot en met 27 april 2019.

Bij besluit van 24 juni 2019, heeft de gemeenteraad van de gemeente Melle het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 'RUP brouwerij Huyghe' definitief vastgesteld.

Het RUP kan hieronder geraadpleegd worden en ligt ook ter inzage in het gemeentehuis.