RUP Gontrode Heirweg – Vossenstraat

Aankondiging publieke raadpleging

Omwille van de geldende gezondheidsmaatregelen werd het participatiemoment omtrent het RUP Gontrode Heirweg - Vossenstraat geannuleerd.
Een nieuwe datum voor publieke raadpleging en participatiemoment zal later bekendgemaakt worden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 26 september 2020 de start- en procesnota goedgekeurd.

Tevens vind u hier ook een informatief artikel over het RUP Gontrode Heirweg - Vossenstraat zoals het ook gepubliceerd is in Melle in Beweging.