RUP Gontrode Heirweg – Vossenstraat

Aankondiging publieke raadpleging

U vindt hier ook een informatief artikel over het RUP Gontrode Heirweg - Vossenstraat zoals het ook gepubliceerd is in Melle in Beweging.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Melle heeft de startnota en de procesnota van het RUP goedgekeurd op 29 september 2020. Er is een publieke raadpleging over de startnota en procesnota vanaf 22 maart 2021 tot en met 20 mei 2021. De startnota en procesnota zijn hieronder na te lezen of kan op afspraak geraadpleegd worden op het gemeentehuis, Dienst Omgeving.

Reacties op de startnota kunnen aangetekend per post verstuurd worden of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs, na telefonische afspraak, aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle, of per mail toegestuurd worden aan grondgebiedszaken@melle.be, uiterlijk tot en met 20 mei 2021.

Wij organiseren op woensdag 28 april 2021, vanaf 18 uur een digitaal infomoment. Schrijf je in op grondgebiedszaken@melle.be. Daarna ontvang je een bevestigingsmail met link om via Teams in te loggen.