RUP Lijsternest

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorzag de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ter vervanging van het bestaande BPA 'Lijsternest'. Het BPA liet immers geen enkele vorm van recreatie toe in het park.

Het RUP voorziet voor 't Lijsternest de mogelijkheid tot uitbreiding van het gebouw. Deze blijft beperkt tot 20 procent van de grondoppervlakte en moet gebeuren in harmonie met de typische eigenheid en architecturale vorm van het gebouw.

De bestaande bijgebouwen mogen vervangen worden maar dan zoveel mogelijk geclusterd en beperkt in oppervlakte (tot 60 m²). De som van de twee bestaande constructies is 53 m².

Tenslotte wordt in het park extensieve recreatie toegestaan, meer bepaald spel- en sportmogelijkheden en ontspannings- en rustmogelijkheden.

Benieuwd naar het voorontwerp? Klik hier!

Wens je de presentatie van de infoavond in te kijken? Klik hier!