RUP Lindenhoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Melle heeft het RUP Lindenhoek opgestart.

De doelstelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan is uitvoering geven aan:

  • de richtinggevende en bindende bepalingen uit het gemeentelijk structuurplan Melle
  • het structureren en versterken van een versnipperd openruimte gebied en bestendigen van de bestaande toestand van Studio M en omgeving.

Het plan zal de daarvoor noodzakelijk bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastleggen op perceelsniveau.

Op 15 januari 2019 werd een eerste overleg gehouden met de eigenaars binnen het plangebied.