RUP Lindenhoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Melle heeft het RUP Lindenhoek opgestart.

De doelstelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan is uitvoering geven aan:

  • de richtinggevende en bindende bepalingen uit het gemeentelijk structuurplan Melle
  • het structureren en versterken van een versnipperd openruimte gebied en bestendigen van de bestaande toestand van Studio M en omgeving.

Het plan zal de daarvoor noodzakelijk bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastleggen op perceelsniveau.

Op 15 januari 2019 werd een eerste overleg gehouden met de eigenaars binnen het plangebied.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 september 2020 de startnota goedgekeurd.

Aankondiging publieke raadpleging

Omwille van de geldende gezondheidsmaatregelen werd het participatiemoment van 18 november 2020 omtrent het RUP Lindenhoek geannuleerd.
Er wordt een nieuwe publieke raadpleging en adviesronde georganiseerd vanaf 11 januari tot en met 11 maart 2020.

Dossier inkijken en opmerkingen indienen

Bekijk de start- en procesnota via de website van het lokaal bestuur: www.melle.be
Beide documenten liggen van 11 januari 2021 tot en met 11 maart 2021 ook ter inzage in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1. Maak een afspraak om langs te komen via 09 210 07 52 of grondgebiedszaken@melle.be.

Online Participatiemoment: 9 februari 2021 - 18 uur

Krijg je graag meer uitleg over het RUP?
Neem dan deel aan het online participatiemoment, waarop enkele experten je meer uitleg zullen geven en jouw vragen zullen beantwoorden.
Het infomoment start om 18 uur op Facebook. Dit evenement is openbaar zodat je ook zonder facebook-account kan meevolgen. Je kan vragen stellen via de chatbox die zeker tot 20 uur bemand blijft. Klik hier als je wil deelnemen.

Na dit participatiemoment blijft de opname beschikbaar, zodat het steeds opnieuw kan bekeken worden.

Voor praktische redenen vragen wij om u voorafgaandelijk in te schrijven via email naar grondgebiedszaken@melle.be. Wij sturen jou dan de link door.

Het volledige verslag van het online participatiemoment d.d. 9 februari 2021 vindt u hier terug.

Reacties indienen:


Heb je opmerkingen of bezwaren over de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan?
Bezorg die schriftelijk voor 11 maart aan het gemeentebestuur van Melle op een van volgende manieren:
• Stuur een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen
• Geef je opmerkingen af tegen ontvangstbewijs aan de Dienst Ruimtelijke Ordening. Maak op voorhand een afspraak via 09 210 07 52 of grondgebiedszaken@melle.be.