RUP Lindenhoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Melle heeft het RUP Lindenhoek opgestart.

De doelstelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan is uitvoering geven aan:

  • de richtinggevende en bindende bepalingen uit het gemeentelijk structuurplan Melle
  • het structureren en versterken van een versnipperd openruimte gebied en bestendigen van de bestaande toestand van Studio M en omgeving.

Het plan zal de daarvoor noodzakelijk bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastleggen op perceelsniveau.

Op 15 januari 2019 werd een eerste overleg gehouden met de eigenaars binnen het plangebied.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 15 september 2020 de startnota goedgekeurd.

Aankondiging publieke raadpleging

Omwille van de geldende gezondheidsmaatregelen werd het participatiemoment van 18 november 2020 omtrent het RUP Lindenhoek geannuleerd.
Er wordt een nieuwe publieke raadpleging en adviesronde georganiseerd vanaf 11 januari tot en met 11 maart 2020.

Dossier inkijken en opmerkingen indienen

Bekijk de start- en procesnota via de website van het lokaal bestuur: www.melle.be
Beide documenten liggen van 11 januari 2021 tot en met 11 maart 2021 ook ter inzage in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1. Maak een afspraak om langs te komen via 09 210 07 52 of grondgebiedszaken@melle.be.

Participatiemoment: 9 februari 2021

Krijg je graag meer uitleg over het RUP?
Neem dan deel aan de infovergadering, waarop enkele experten u meer uitleg zullen verschaffen en uw vragen zullen beantwoorden. Deze infovergadering vindt plaats 9 februari 2021 om 19.30u. in Studio M.

Omwille van praktische redenen vragen wij om u voorafgaandelijk in te schrijven via email naar grondgebiedszaken@melle.be.

Alternatief online participatiemoment omwille van corona:

Indien het participatiemoment omwille van corona niet fysiek kan plaatsvinden, dan zal er online een videopresentatie worden afgespeeld op hetzelfde moment op 9 februari 2021, namelijk om 18 uur via de gemeentelijke Facebook en of Youtubepagina. Tijdens en na de presentatie (tot 20u) kan je via de live-chatbox vragen stellen, die de ruimtelijke experten zullen beantwoorden.

Reacties indienen:


Heb je opmerkingen of bezwaren over de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan?
Bezorg die schriftelijk voor 11 maart aan het gemeentebestuur van Melle op een van volgende manieren:
• Stuur een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen
• Geef je opmerkingen af tegen ontvangstbewijs aan de Dienst Ruimtelijke Ordening. Maak op voorhand een afspraak via 09 210 07 52 of grondgebiedszaken@melle.be.