Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplannen of bijzondere plannen van aanleg vervangen wordt door zogenaamde 'ruimtelijke uitvoeringsplannen'. Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen vertrekken steeds vanuit de visie van het Ruimtelijk Structuurplan.

Een deel van het grondgebied is gelegen binnen de gewestelijke RUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit dd. 16/12/2005. Het omvat de volgende straten: Petegemstraat, Hovenierstraat, Vogelstraat, Gebr. Dechampstraat, Dr. J. Vercouilliestraat, Em. Hullebroeckstraat, Kardinaal Mercierlaan, Guido Gezellestraat, Merelbekestraat, Nonnenwegel, Zwaantjesstraat, Vijverwegel, Mellestraat, Tulpenhof, Hof Ter Beuken, Platanendreef, Park ten Hovelaan, Doornlaan, Vijverveldlaan, Weidelaan, Rietveldstraat, Braamboslaan, Varingstraat, Gontrode Heirweg, Caritasstraat, Heidestraat.