Saneringswerken omgeving Merelbeke station

Van 2 augustus 2021 tot augustus 2022 voert Infrabel saneringswerken uit aan de spoorweg in de buurt van Merelbeke station. Omdat de omgeving tijdens de wereldoorlogen is gebombardeerd, kan het dat er vliegtuigbommen uit die periode gevonden worden. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat er (niet-ontplofte) explosieven in de grond zitten. Toch worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. 

Tijdens de werken zal een bomexpert de graafwerken begeleiden. Wordt een explosief gevonden, dan zal de ontmijningsdienst van het leger (DOVO) verwittigd worden. Als er een explosief ter plaatse geneutraliseerd moet worden, kunnen de hulp- en veiligheidsdiensten verschillende maatregelen afkondigen voor de buurtbewoners. Vragen om te evacueren of te schuilen is een mogelijkheid. 

Evacuatie is een ernstige maatregel die enkel afgekondigd zal worden als het echt nodig is. 

In dat geval zullen de provincie Oost-vlaanderen en de politie bewoners op de hoogte brengen. Dat zal onder andere gebeuren via het alarmeringsplatform Be-alert. Ken je Be-alert niet of ben je er nog niet op geregistreerd? dan is het zeker interessant dat te doen! Je vindt alle info hier: https://www.be-alert.be/nl/

Er zijn verschillende opvangcentra voorzien voor buurtbewoners die niet terechtkunnen bij kennissen of familie buiten de perimeter. De politie staat in voor de bewaking en de beveiliging in het geëvacueerde gebied. 

Bewoners die in een perimeter wonen die voor evacuatie in aanmerking komt, kregen eind juli een brief. 

Alle informatie en de stand van zaken over de werken kan je hier lezen.