Schauwegemstraat: vernieuwen van voetpaden tussen Vossenstraat en Beekstraat

Gepubliceerd op maandag 23 juli 2018 16.22 u.
Op de infoavond van 21 juni 2018 werd het volledige project Schauwegemstraat toegelicht. Ondertussen hebben de nutsmaatschappijen hun werken beëindigd. In de week van 13 augustus begint aannemer De Meulemeester – Roadbuilding uit Geraardsbergen met het vernieuwen van de voetpaden in uw buurt.

Aard van de werken

De werken omvatten het vernieuwen van de voetpaden, boordstenen en weggoten over het gedeelte van de Schauwegemstraat tussen de Vossenstraat en de Beekstraat. De beklinkering tussen de OCMW bejaardenwoningen wordt in een laatste fase eveneens volledig vernieuwd. Er gebeuren geen werken aan de betonplaten van de Schauwegemstraat. De wegindeling blijft onveranderd.

Er wordt gestart ter hoogte van het kruispunt Schauwegemstraat – Beekstraat aan de kant van de even huisnummers. Het voetpad, de boordstenen en de weggoot worden opgebroken. Daarna wordt de fundering voor de ter plaatse gegoten betonnen weggoot en boordstenen aangelegd en daaropvolgend het beton zelf gegoten. In een volgende fase wordt de fundering van de voetpaden gerealiseerd, gevolgd door de beklinkering zelf.

Tegelijkertijd met het funderen van de voetpaden langs de even kant zal de aannemer langs de onpare kant van de Schauwegemstraat beginnen met de opbraak van het bestaande voetpad, de weggoot en boordstenen. De werken gebeuren op eenzelfde manier als aan de overkant.

In het kader van de bereikbaarheid van uw woning of bedrijf houdt u er best rekening mee dat beton een bepaalde uithardingsperiode heeft (14 dagen). Aannemer DM- roadbuilding zal u tijdig verwittigen over de datum van het gieten van beton en van de te respecteren termijn waarbij niet over het pas aangelegde beton gereden mag worden.

Bereikbaarheid

Het project verloopt in verschillende fases om de hinder tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid maximaal te garanderen. Het verkeer zal omgeleid worden. Gelieve de signalisatie ter plaatse te volgen. U vindt alle omleidingsplannen voor autoverkeer en fietsers terug op www.melle.be (> Mobiliteit, wegenwerken en openbare werken). Voetgangers zullen zo goed als altijd door kunnen.

Woningen in de werfzone zullen tijdens de werkuren niet bereikbaar zijn met gemotoriseerd verkeer. Mogen wij u daarom vragen uw auto voor 7 uur ’s morgens buiten de werfzone te parkeren? Zo kan er vlot en veilig gewerkt worden. De aannemer krijgt de opdracht ervoor te zorgen dat alle woningen en opritten ’s avonds bereikbaar zijn. Als dat bijvoorbeeld omwille van betonwerken niet mogelijk is, brengt de aannemer u daar tijdig van op de hoogte.

Verdere gedetailleerde informatie over omleidingen, afvalophaling, straatgeveltuintjes,... vind je in de bewonersbrief hieronder.