Signalisatievergunning

Voor alle werken waarbij een stuk openbaar domein wordt ingenomen, heb je een signalisatievergunning nodig. Dat geldt ook wanneer je bijvoorbeeld een container, stelling of kraan wil plaatsen om werken aan je huis te laten uitvoeren. Ook voor het voorbehouden van een parkeerplaats voor een verhuiswagen of leverancier kan het nodig zijn openbaar domein in te nemen. Ook dan heb je een signalisatievergunning nodig.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie nodig is om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen en welke wegomlegging er nodig is.

Hoe aanvragen?

Een signalisatievergunning vraag je aan bij de dienst verkeer. Het aanvraagformulier kan je onderaan deze pagina downloaden of direct online invullen.

Je dient je aanvraag ten laatste twee weken voor de aanvang van de werken in.

De toelating is afhankelijk van het soort weg. Autosnelwegen vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. Voor gemeentewegen en gewestwegen op het grondgebied van Melle kan je bij de gemeente terecht. De dienst verkeer onderzoekt je aanvraag en vraagt advies aan de politie. Tenslotte beslist het college van burgemeester en schepenen.

Voor gewestwegen dien je je aanvraag in bij de gemeente, maar moet je wel zelf ook nog eens contact opnemen met het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid om goedkeuring te krijgen. In Melle gaat het om de Brusselsesteenweg, de Geraardsbergsesteenweg en de Heusdenbaan. De contactgegevens van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen vind je rechts op deze pagina.

Afhandeling

Als je aanvraag wordt goedgekeurd, dan krijg je je signalisatievergunning. Als je aanvraag niet wordt goedgekeurd en je toch zonder signalisatievergunning het openbaar domein inneemt, wordt een PV opgesteld.