Sluikstorten en zwerfvuil

Over het verschil tussen zwerfvuil en sluikstorten bestaat soms verwarring. Het resultaat is immers hetzelfde: afval op de grond. Wat verschilt is het uitgangspunt.

Zwerfvuil

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg : sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu's, zakdoekjes ...

Een klein zakje met picknickafval of de as uit een autoasbak is ook afval dat buitenshuis ontstaat. Burgers mogen dat soort afval, afkomstig van producten die ze onderweg geconsumeerd hebben, meteen na gebruik in een straatvuilnisbak deponeren, zonder dat ze daarvoor beboet kunnen worden. Zo wordt zwerfvuil voorkomen.

Sluikstorten

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Ze laten afval achter op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde bakken of containers. Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval die in straatvuilnisbakken worden achtergelaten, dumpingen op anonieme locaties en het achterlaten van afval bij glasbollen, textielcontainers en dergelijke.

Kostprijs

Bij vaststelling van zwerfvuil/sluikstorten tracht het uitvoerend personeel steeds de dader op te sporen. Wanneer wij de dader kunnen achterhalen, wordt steevast een proces-verbaal opgemaakt door de politie.

Wanneer de gemeente ambtshalve achtergelaten afval moet verwijderen, wordt de kostprijs hiervoor doorgerekend aan de veroorzaker. De gemeentebelasting op het ambtshalve opruimen van afval bedraagt minimaal 1.000 euro.

Afhandeling

Wanneer je ergens zwerfvuil of een geval van sluikstorten opmerkt, mag je dit melden aan de dienst Milieu.