Sluitingsdagen

2017

woensdag 1 november Allerheiligen
donderdag 2 november Allerzielen
zaterdag 11 november Wapenstilstand
woensdag 15 november Feest van de Dynastie
maandag 25 december Kerstmis
dinsdag 26 december Tweede kerstdag

2018

maandag 1 januari Nieuwjaarsdag
dinsdag 2 januari Tweede nieuwjaarsdag
maandag 2 april Paasmaandag
dinsdagĀ 1 mei Feest van de Arbeid
donderdag 10 mei O.L.H. Hemelvaart
maandag 21 mei Pinkstermaandag
donderdag 7 juni Personeelssportdag
maandag 3 juli Kermismaandag
woensdag 11 juli Feest Vlaamse Gemeenschap
zaterdag 21 juli Nationale feestdag
woensdag 15 augustus O.L.V. Hemelvaart
maandag 27 augustus Personeelsuitstap
donderdag 1 november Allerheiligen
vrijdag 2 november Allerzielen
zondag 11 november Wapenstilstand
donderdag 15 november Feest van de Dynastie
dinsdag 25 december Kerstmis
woensdag 26 december Tweede kerstdag