Socio-culturele projectsubsidies

De gemeente voorziet jaarlijks een bedrag voor de ondersteuning van vernieuwende culturele projecten. Denk je aan het organiseren van een theatervoorstelling, een muziekfestival, een tentoonstelling, kortom een culturele activiteit, dan maak je kans op financiële steun.

Voor wie?

De subsidies kunnen aangevraagd worden zowel door verenigingen als door particulieren.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de activiteit in Melle plaatsvinden en toegankelijk zijn voor een breed publiek. Alle voorwaarden vind je in het reglement dat je onderaan deze pagina kan downloaden.

Hoe aanvragen?

Je dient je aanvraag in bij de dienst cultuur.

Als je project plaatsvindt tussen 1 december en 30 juni, dan dien je in vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het project.

Als je project plaatsvindt tussen 1 juli en 31 december, dan dien je in vóór 1 mei van het jaar waarin het project start.

De cultuurbeleidscoördinator onderzoekt het dossier en legt het voor aan de cultuurraad, die een advies uitbrengt. Op basis daarvan neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing.

Kostprijs

Het vastgestelde subsidiebedrag kan maximum de helft bedragen van de kosten van het project.

Afhandeling

Bij goedkeuring wordt binnen de twee maand een schijf van 50 procent van het besliste bedrag uitbetaald. Het saldo krijg je na afloop. Wel moet je hiervoor binnen de twee maand na afloop van het project een verslag en een financieel overzicht indienen bij de dienst cultuur.