Speel- en sneeuwstraat

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten en is doorgaand verkeer verboden. Spelende kinderen en voetgangers krijgen voorrang op alle weggebruikers. Enkel bewoners, garagehouders en fietsers mogen de speelstraat betreden, maar moeten stapvoets rijden.

De uiteinden van de speelstraat worden afgesloten met een afsluiting met daarop het verkeersbord C3 en een onderbord met de vermelding ‘speelstraat’. De speelstraatverantwoordelijken (meters/peters) plaatsen deze bij het begin van de speelstraat, en halen ze op het einde terug weg.

Voor wie?

De speelstraat wordt ingericht voor de bewoners van de straat. Zowel kinderen als volwassenen kunnen genieten van een autoluwe buurt! Belangrijk: een speelstraat is geen kinderopvang. Ouders blijven steeds verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen.

Wanneer?

Speelstraten kunnen het hele jaar door ingericht worden. Afhankelijk van de periode zijn er verschillende opties.

 • Tijdens de schoolvakanties kunnen speelstraten doorheen heel de vakantie aangevraagd worden. Per schoolvakantie dient een nieuwe aanvraag ingediend te worden.
 • Buiten de schoolvakanties bestaan er verschillende formules waarvoor je elke maand een aanvraag kan indienen:
  • Op woensdagnamiddag
  • Op zaterdag, zondag en/of feestdagen, in een weekendformule

In het aanvraagformulier kan je aanduiden welke data of periodes je de speelstraat wil inrichten. Er moeten telkens minstens 2 meters/peters aangesteld worden die elke dag de speelstraat afsluiten en ’s avonds terug openstellen.

De speelstraat kan aangevraagd worden tussen 10 uur en 20 uur. De gewenste uren kan je doorgeven op het aanvraagformulier.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat een maximumsnelheid heeft van maximum 50 kilometer per uur
 • de straat in een wijk met vooral een woonkarakter ligt
 • doorheen de straat geen (belangrijk) doorgaand verkeer rijdt
 • doorheen de straat geen doorgaand openbaar vervoer rijdt
 • minstens 2/3e van de bewoners akkoord is met de inrichting
 • minstens 2 meter(s)/peter(s) die verantwoordelijk zijn voor de speelstraat worden aangesteld.

Hoe aanvragen?

De eerste stap voor het inrichten van jouw speelstraat is navragen bij de gemeente of jouw straat, of het deel van de straat dat je wil inrichten tot speelstraat, in aanmerking komt. Dit kan door contact op te nemen met de jeugddienst, via mail of telefonisch. De vraag wordt verkeerskundig bekeken. Van zodra er een gunstig advies is, worden de speelstraatverantwoordelijken ingelicht en kan de aanvraagprocedure gestart worden.

Zorg er eerst en vooral voor dat je voldoet aan de nodige hoeveelheid toestemmingen van de buurtbewoners. Elke bewoner van de straat moet ingelicht worden over de aanvraag aan de hand van een briefje dat de aanvragers bij de gemeente kunnen opvragen, of via een digitale weg (mail, Facebook, Whatsapp…). Het is heel belangrijk dat alle bewoners van de straat op de hoogte zijn gebracht! De bewonersbrief die je kan opvragen bij de gemeente bevat ook voorziene plaats om een akkoord te handtekenen. Zowel schriftelijke handtekeningen als een digitaal akkoord zijn geldig. Elk huisnummer heeft recht op één stem.

Een aanvraag om je straat in te richten als speelstraat kan je indienen via het aanvraagformulier, beschikbaar in het e-loket via de website of op papier via de gemeente. Voeg daarbij de ingevulde bewonersenquête.

De gemeente keurt daarna jouw aanvraag goed. De jeugddienst vraagt dan aan de meters en peters om alle bewoners van de straat op de hoogte te brengen en de nodige afspraken worden met de meters en peters van de speelstraat gemaakt.

De aanvraag dient minstens 3 weken op voorhand ingediend te worden.

Sneeuwstraat

Wil je ook dat jouw straat in de winter een wit sneeuwparadijs wordt waar kinderen kunnen sleeën, sneeuwmannen bouwen en sneeuwbalgevechten houden? Door een aanvraag in te dienen voor een sneeuwstraat kan dat! Wanneer er een sneeuwtapijt ligt, krijgt een goedgekeurde sneeuwstraat het statuut van een speelstraat. De straat wordt afgezet en er wordt niet gestrooid, zodat de sneeuw blijft liggen. Je dient de aanvraag voor een sneeuwstraat in vóór 1 oktober, samen met een bewonersenquête waarbij minstens 2/3e van de bewoners akkoord gaan. De aanvraag is geldig voor de periode tussen 1 november en 1 april en moet jaarlijks vernieuwd worden.

Extraatjes

Je kan bij de jeugddienst een aanvraag doen voor een leuke activiteit. Het doel hiervan is om de speelstraat extra in de kijker te zetten. De aanvragers kunnen, in samenspraak met de gemeente, een activiteit of belevenis vastleggen.

Daarnaast biedt de gemeente ook een gratis uitleenbare speelkoffer aan.

Op het aanvraagformulier kan je aanduiden of je van deze extraatjes gebruik wil maken.