Speelstraat organiseren

Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spelende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

  • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
  • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
  • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. Toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de dag en halen die terug weg op het einde van de dag.

Voor wie?

Het initiatief voor een speelstraat ligt bij de bewoners.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

  • de straat in een woonzone ligt
  • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
  • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
  • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
  • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
  • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Je kan de voorwaarden en de situatie van je eigen straat bekijken in het speelstratendossier dat je hier onderaan kan downloaden.

Hoe aanvragen?

Om uw straat tijdelijk in te richten als speelstraat dien jeĀ een aanvraag in bij de gemeente. Voor de speelstraat kan je ook een speelstratenkoffer ontlenen met allerlei spelmateriaal, en een spandoek om aan te geven dat jouw straat een speelstraat is.