Spontaan solliciteren

Wie spontaan wil solliciteren richt een brief en een curriculum vitae aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 9090 Melle.

Voor wie?

Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel achten wij belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap of afkomst.