Sportdienst

De sportdienst staat in voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Via de vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking probeert de sportdienst ook alle groepen van de bevolking aan te zetten tot sporten en bewegen. De vzw organiseert bovendien de speelpleinwerking in Melle.

Je kan bij de sportdienst terecht voor: informatie over sportmogelijkheden in Melle (ook bij sportverenigingen), speelpleinwerking in juli en augustus en de gemeentelijke infrastructuur.