Sportraad

Ben je op zoek naar de agenda en verslagen? Klik rechts op de blauwe knop!

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. We bouwen aan een actief gemeentelijk sportbeleid door:

  • de gemeentelijke overheid te adviseren over sportaangelegenheden
  • overleg en samenwerking te organiseren en te bevorderen tussen sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  • initiatieven voor te stellen voor sportbeoefening en kaderopleiding
  • onderzoek te verrichten en documentatie te verzamelen
  • deel te nemen aan de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking Melle
  • te overleggen met raden voor culturele aangelegenheden en informatie met deze raden uit te wisselen
  • een aantal evenementen te organiseren zoals het recreatief volleybaltornooi¬†

De algemene vergadering van de sportraad wordt telkens opnieuw samengesteld binnen de 6 maanden die volgen op de installatie van een nieuwe gemeenteraad. Momenteel zetelen de vertegenwoordigers van verschillende sportverenigingen, de schepen van sport en twee deskundigen in de algemene vergadering.

Er is minimaal 1 algemene vergadering per jaar.