Start gesprekken eventuele fusie

Gepubliceerd op donderdag 10 maart 2022 13.14 u.
Een fusie kan interessant zijn, op financieel en op andere vlakken. De gemeenteraad gaf onze burgemeester de toestemming om de mogelijkheden te onderzoeken.

Gemeentefusies zijn al enkele jaren erg actueel. De Vlaamse Overheid steunt ze volop, en verschillende gemeenten zetten de laatste jaren al de stap. 

Het lokaal bestuur van Melle is van mening dat de mogelijkheden tot een fusie minstens onderzocht moeten worden. Dat is op 21 februari beslist op de gemeenteraad.

De Vlaamse Overheid biedt aan gemeenten die willen fusioneren een interessante financiële bonus. De Vlaamse overheid voorziet ook een draaiboek en kan specifiek individueel begeleiden. Wanneer het tot een fusie komt voor de gemeente Melle, zou het jammer zijn deze voordelen niet te benutten.

De fusie is hierbij geen doel op zich. Wanneer Melle een fusie zou aangaan, is dat om de dienstverlening voor de burger te verbeteren. Er kan gewerkt worden aan meer efficiëntie, een sterkere positie binnen de regio, grotere diensten die zich beter kunnen organiseren, meer inzetten op almaar complexere maatschappelijke uitdagingen en meer bestuurskracht.

De burgemeester zal de taak op zich nemen om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en hierover te rapporteren aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en het managementteam.