Start voorbereidende werken fietsas

Midden augustus starten de nutsmaatschappijen Telenet, Farys en Fluvius met
aanpassingen- en vernieuwingswerken aan het net. De werken kaderen in de
voorbereiding van de aanleg van de fietsas tussen Gontrode Heirweg en de Scheldebrug
aan het Dorpsplein. De realisatie van het fietstraject staat gepland voor de eerste helft van
volgend jaar.


In 2022 zal er werk gemaakt worden van de aanleg van nieuwe fietspaden en
fietssuggestiestroken tussen de Gontrode Heirweg en het Dorpsplein. De fietsas zal via de
Vossenstraat, het Gemeenteplein, de Kerkstraat en het Dorpsplein lopen. Ook het gedeelte van
de Kruisstraat tussen de Vossenstraat en de Lindestraat zal deel uitmaken van het traject.
Van de Gontrode Heirweg tot de Wolvenstraat zal er een verhoogd aanliggend fietspad worden
aangelegd. Op het Gemeenteplein krijgt de zijde met de woningen een fietspad en aan de
overkant langs het gemeentehuis komt er een fietssuggestiestrook. In de Kerkstraat komt er een herindeling van de weg. De straat wordt meteen ook een eenrichtings- en een fietsstraat. Op het Dorpsplein zullen ook de nodige aanpassingswerken uitgevoerd worden.


Maar eerst zijn er de voorbereidende werken nodig die half augustus starten op en rond het
Gemeenteplein. Telenet, Fluvius en Farys zullen er de nodige aanpassings- en
vernieuwingswerken uitvoeren aan het net. Aansluitend op de werken aan het Gemeenteplein zullen de nutsmaatschappijen aan de slag gaan in de Kruisstraat. In principe moeten die werken afgerond zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar. Begin september is het dan de beurt aan de Kerkstraat waar ook de nodige werken aan het net uitgevoerd zullen worden. De planning kan wel onderhevig zijn aan weers- of andere onvoorziene omstandigheden.


Tijdens nutswerken moeten bewoners rekening houden met sterke verkeershinder aan het
Gemeenteplein en in de Kerkstraat. De Kerkstraat zal volledig afgesloten worden. De nodige
wegomlegging zal voorzien worden