Stedenbouwkundige inlichtingen

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een informatief uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag ingediend werd. Hiervoor dient een retributie te worden betaald van 65,00 euro per perceel.