Stedenbouwkundige vergunning

Wie wil bouwen of verbouwen, dient over een omgevingsvergunning te beschikken. Je informeert best vooraf bij de dienst Omgeving alvorens met de werken te starten.

Voor heel wat werken heb je geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. De volledige lijst vind je hier.

De aanvraag tot een omgevingsvergunning moet via Omgevingsloket ingediend te worden.

Wanneer vervalt een stedenbouwkundige vergunning?