STEM

STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020.

Wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie betekenen vooruitgang. Ze maken ons leven beter, zowel op persoonlijk – carrière, persoonlijke ontwikkeling -, als op maatschappelijk vlak.

De kloof tussen maatschappij en wetenschap/technologie blijft vandaag nog steeds bestaan. Er wordt geopperd dat het wantrouwen ten opzichte van de wetenschap/technologie niet enkel door gebrek aan kennis wordt veroorzaakt, maar wellicht eerder door een gebrek aan een gevoel van betrokkenheid.

Enkele beleidsdoelstellingen zijn:

  • Het stimuleren van een cultuur van wetenschap/technologie en innovatie bij alle lagen van de bevolking en bijdragen tot het verhogen van het innovatieve potentieel.
     
  • Het verhogen van de participatie van de brede lagen van de bevolking aan het maatschappelijke debat rond wetenschap/technologie en innovatie en de impact hiervan op de samenleving.
     
  • Aandacht besteden aan het verhogen van de betrokkenheid van kansengroepen en het verhogen van de kansen van toptalent om van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen & Melle een topregio te maken.
     
  • Het stimuleren van de instroom van jongeren in technische en wetenschappelijke studierichtingen. Deze doelstelling is het onderwerp van het actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek (2012 – 2020) dat samen met het beleidsplan wetenschapscommunicatie is meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

Melle is lid van de STEM-academie. Dit is een initiatief van de Vlaamse Overheid ter promotie van exacte wetenschappen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Meer informatie vind je op https://www.stem-academie.be.

De Junior Techniekacademie in Melle start dit jaar op 23 september en is bedoeld voor kinderen uit het derde en vierde leerjaar, de Tiener Techniekacademie in Melle start dit jaar op 16 september en is bedoeld voor kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar.

Inschrijven hiervoor kan via de website https://www.techniekacademie-melle.be. Wie meer informatie wilt, stuur een mailtje naar jeugddienst@melle.be of kom eens langs bij de jeugddienst in het gemeentehuis.

Wie het financieel moeilijk heeft om het inschrijvingsgeld te betalen, kan een terugbetaling aanvragen via het PSOA-systeem (het vroegere SCIP). Alle info hierover vind je op https://www.ocmwmelle.be/psoa.