STEM / Techniekacademie Melle

Junior, Tiener en Repair Techniekacademie Melle

Dit najaar organiseert het gemeentebestuur van Melle in samenwerking met Hogeschool VIVES een vijfde editie van Junior (3de of 4de leerjaar) en Tiener (5de of 6de leerjaar) Techniekacademie Melle en een tweede editie van Repair Techniekacademie Melle (1ste of 2de graad secundair onderwijs).

Ontdek de handige Harry en de wetenschapper in jezelf!
Bij Junior, Tiener en Repair Techniekacademie neem je deel aan verschillende workshops, waar je onder begeleiding van twee techniekcoaches boeiende STEM-projecten maakt.

Inschrijven kan via https://www.techniekacademie-melle.be.

De inschrijvingen voor Repair Techniekacademie Melle zijn reeds gestart, dus wees er snel bij! De inschrijvingen voor Junior en Tiener Techniekacademie Melle starten op maandag 19 juni.

Junior Techniekacademie gaat door van 11 oktober tot en met 22 november, telkens op woensdagnamiddag van 13.45 tot 15.15 uur in het zaaltje van de bibliotheek (Kruisstraat 2A).

Tiener Techniekacademie gaat door van 4 oktober tot en met 15 november, telkens op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur in het technieklokaal van de Tectura Tuinbouwschool (Brusselsesteenweg 165).

Repair Techniekacademie Melle gaat door tussen 9 september tot en met 28 oktober, telkens op zaterdagvoormiddag van 9 uur tot 12 uur in het klaslokaal B01 van het College Paters Jozefieten Melle (Collegebaan 1, ter hoogte van de interne parking).

OPGELET: de workshops van Repair Techniekacademie Melle in 2023 zullen dezelfde zijn als die in 2022. Wie vorig jaar deelnam, zal deze workshopreeks dus al hebben doorlopen. 

Wat is STEM?

STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit tot 2020.

Wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie betekenen vooruitgang. Ze maken ons leven beter, zowel op persoonlijk – carrière, persoonlijke ontwikkeling -, als op maatschappelijk vlak.

De kloof tussen maatschappij en wetenschap/technologie blijft vandaag nog steeds bestaan. Er wordt geopperd dat het wantrouwen ten opzichte van de wetenschap/technologie niet enkel door gebrek aan kennis wordt veroorzaakt, maar wellicht eerder door een gebrek aan een gevoel van betrokkenheid.

Enkele beleidsdoelstellingen zijn:

  • Het stimuleren van een cultuur van wetenschap/technologie en innovatie bij alle lagen van de bevolking en bijdragen tot het verhogen van het innovatieve potentieel.
     
  • Het verhogen van de participatie van de brede lagen van de bevolking aan het maatschappelijke debat rond wetenschap/technologie en innovatie en de impact hiervan op de samenleving.
     
  • Aandacht besteden aan het verhogen van de betrokkenheid van kansengroepen en het verhogen van de kansen van toptalent om van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen & Melle een topregio te maken.
     
  • Het stimuleren van de instroom van jongeren in technische en wetenschappelijke studierichtingen. Deze doelstelling is het onderwerp van het actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek (2012 – 2020) dat samen met het beleidsplan wetenschapscommunicatie is meegedeeld aan de Vlaamse Regering.

Melle is lid van de STEM-academie. Dit is een initiatief van de Vlaamse Overheid ter promotie van exacte wetenschappen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Ben je op zoek naar meer STEM-activiteiten, neem dan zeker een kijkje op https://www.stem-academie.be.