Je kan niet gaan stemmen? Stemmen bij volmacht

Kan je niet gaan stemmen op 9 juni? Dan kan je in een aantal gevallen een volmacht geven aan iemand die in jouw plaats gaat stemmen. Let er op dat je het correct ingevulde volmachtformulier bezorgt aan de persoon die in jouw naam gaat stemmen.

Redenen

Er zijn verschillende geldige redenen om volmacht te geven. We sommen ze even voor je op:

1. de kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden;

2. de kiezer die om beroepsredenen:
- in het buitenland is opgehouden, alsook de leden van zijn gezin die bij hem verblijven;
- op de dag van de stemming in het Koninkrijk is, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;

3. de kiezer die een activiteit als zelfstandige uitoefent en zich wegens die activiteit niet in het stembureau kan melden;

4. de kiezer die op de dag van de stemming, ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert;

5. de kiezer die, wegens zijn deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden;

6. de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden;

7. de kiezer die, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming van zijn woonplaats afwezig is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden.

Volmachtformulier

Zorg ervoor dat je het volmachtformulier goed invult, ondertekent en meegeeft aan de persoon die in jouw naam gaat stemmen. De formulieren vind je hier. De reden waarom je volmacht geeft, wordt op het volmachtformulier geattesteerd.

Het formulier moet door drie personen ondertekend worden: door jezelf, door de persoon aan wie je de volmacht geeft, door de persoon die verklaart dat je niet naar het stembureau kan gaan.

De persoon die de volmacht krijgt, moet de dag van de verkiezingen eerst in het eigen stembureau gaan stemmen en daarna pas in het bureau van de volmachtgever. Een kiezer kan ook slechts één volmacht uitoefenen. 

Een informatief filmpje over stemmen per volmacht kan je hieronder bekijken

Meer info over het stemmen per volmacht lees je hier.