Steunmaatregelen in de gemeente Melle

De coronacrisis heeft grote economische en sociale gevolgen. Elk overheidsniveau probeert met eigen beleid en middelen de burgers, handelszaken en bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook de gemeente Melle werkt een reeks maatregelen uit. 

Belrondes naar potentieel kwetsbare senioren

De gemeente startte met belrondes naar 80+ers om te polsen naar hun gezondheidstoestand, hun mentaal welzijn en eventuele behoefte aan bijkomende ondersteuning in de vorm van een boodschappendienst. De diensten burgerzaken en vrije tijd belden samen naar ongeveer 750 80+ers. Vrijwel al deze senioren waren nog goed zelfstandig en/of goed omringd. Één enkele keer was bijkomende ondersteuning nodig. Een klein aantal kon niet bereikt worden, daar gaat de sociale dienst een kijkje nemen. Let wel: wij belden enkel de mensen waarvan wij het telefoonnummer konden achterhalen. 

Financiële engagementen

Het gemeentebestuur wil ook een aantal maatregelen treffen die financiële gevolgen hebben. Hiervoor is de gemeenteraad bevoegd. 

Het bestuur heeft een aantal voorstellen voorbereid die betrekking hebben op financiële steunmaatregelen. Deze worden besproken in overleg met alle fractieleiders van de gemeenteraad, om tot een brede consensus te komen. Men buigt zich over maatregelen op vlak van huurgelden voor de huurders van gemeentelijk patrimonium, facturen voor gebruikers van het openbaar domein, steun aan verenigingen en maatregelen om de koopkracht van de bevolking te bevorderen en de lokale economie te stimuleren.

Het gemeentelijk infomagazine ‘Melle in Beweging’ zal in juni alvast in het teken staan van de Melse handelaars.

Daarnaast blijft de gemeente zich inzetten voor een snelle betaling van facturen - een goede praktijk die al nagestreefd werd nog vóór de coronacrisis.