Coronasteunmaatregelen in de gemeente Melle

De gemeente Melle ontwikkelde een breed pakket aan coronasteunmaatregelen om de Mellenaars, de lokale economie en de Melse verenigingen en organisaties een extra duw in de rug te geven. Hieronder vind je de details...

Steunmaatregelen voor inwoners via:

De Coronabon:

 • Een nieuw soort bon, geldig tot eind 2021
 • Doel: concrete steun voor de Mellenaars, het stimuleren van de ‘koop-lokaal’-reflex
 • Een betaalmiddel te gebruiken bij de lokale handelaars die moesten sluiten door de crisis
 • Voor alle Mellenaars
 • 10 euro voor het eerste gezinslid, per bijkomend gezinslid 5 euro
 • Deelnemende handelszaken waren herkenbaar door een raamaffiche
 • De Coronabonnen kondenaan het OCMW geschonken worden, die ze doorgeeft aan kwetsbare doelgroepen

De gemeentebelastingen:

 • Aanslagbiljetten zijn pas 2 maanden later verzonden
 • Betaling moets maar in 2021 gebeuren

Extra hulp voor kwetsbare gezinnen via:

 • De Mellebon
 • Geldig tot eind 2021
 • Een betaalmiddel geldig bij alle lokale handelaars die zich inschreven. 
  Bij de verdeling van de Mellebons zal een lijst met deelnemende zaken worden meegegeven.
 • Verdeling via het OCMW
 • Hygiënepakketten: aanvragen bij het OCMW
 • Voedselpakketten: extra aandacht voor een evenwichtige samenstelling
 • Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen: spelpakketten via Het Huis Van Het Kind

Extra steun voor senioren: belrondes naar 80-plussers in samenwerking met de Eerstelijnszone Scheldekracht en Logo Gezond +

Steunmaatregelen voor de lokale economie:

 • De Coronabon voor Mellenaren waarmee ze enkel bij lokale handelaren die moesten sluiten door de crisis aankopen kunnen doen. Binnenkort worden brieven verzonden naar deze handelaren met inschrijvingsmogelijkheid
 • De aanslagbiljetten van de belastingen worden 2 maanden later verstuurd, hierdoor moet maar in 2021 betaald worden
 • Extra aandacht in het gemeentemagazine Melle in Beweging
 • Gratis advertentieruimte in het Gemeentekompas 2021
 • Martkramers, foorreizigers en ambulante handel dienen geen standplaatsvergoeding te betalen in 2020
 • Huur en concessievergoedingen voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur tijdens de periode van verplichte sluiting wordt terugbetaald
 • Spandoeken ‘Koop in Melle, nu meer dan ooit’
 • Ambtenaar lokale economie: via de intercommunale Veneco werven we een ambtenaar aan om onze lokale economie te ondersteunen en verder te ontwikkelen.
 • 200 euro Mellebons voor wijk- en straatcomités per activiteit blijven geldig tot de geplande activiteit kan plaatsvinden

Steunmaatregelen voor verengingen en organisaties:

 • Voor verenigingen aangesloten bij een Melse adviesraad:
 • De kosten gemaakt voor afgelaste evenementen worden terugbetaald
  Bijvoorbeeld: drukwerk, voorschotten, huur, verzekering,
 • Recht om 1 keer gratis een zaal van het gemeenschapscentrum te gebruiken tot en met 31 december 2022. Bijvoorbeeld: Studio M
 • Kermiscomités en wijkkermiscomités krijgen hun reeds gemaakte kosten terugbetaald
 • Toelagen voor buurtfeesten en wijkcomités blijven gelden tot hun activiteiten weer kunnen plaatsvinden
 • Het mobiel podium van de gemeente kan gedurende 2021 en 2022 éénmaal gratis uitgeleend worden. 
 • Melse verenigingen die UiTPAS aanbieden krijgen in de loop van 2021 en de eerste helft van 2022 alle gederfde inkomsten terugbetaald en niet enkel de helft.