Stormen Chiara en Dennis (9 en 10 februari en 16 februari)

Gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2020 8.58 u.
Niet voldaan aan het wetenschappelijk criterium tot erkenning als ramp; contact opnemen met je verzekeraar is aangeraden.

Uit informatie, ingewonnen bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, is gebleken dat de hoogst gemeten windsnelheden voor de storm Ciara 115 km/uur en voor de storm Dennis 108 km/uur bedroegen.

Bijgevolg is niet voldaan aan het wetenschappelijk criterium tot erkenning van het verschijnsel storm als ramp.

Wij raden u aan contact op te nemen met uw verzekeraar. Storm is immers verplicht opgenomen in de brandpolis “eenvoudige risico’s”.

Wat het financieel criterium betreft, zal op basis van beschikbare informatie bepaald worden of aan het criterium voor erkenning is voldaan.

Meer informatie kan u terugvinden op https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds.