Subsidie voor coronagerelateerde kosten van verenigingen

Het reglement terugbetaling coronagerelateerde kosten biedt verenigingen de mogelijkheid bepaalde kosten van tijdens de coronaperiode in 2020 in te dienen bij de gemeente Melle. Aan de hand van een subsidie betaalt de gemeente bepaalde zaken terug. 

Voor wie?

Het reglement is bedoeld voor verenigingen die aangesloten zijn bij een Melse adviesraad (de jeugdraad, sportraad, cultuurraad bijvoorbeeld) en dit al waren op het moment dat de coronacrisis begin (23 maart 2020). 

Voorwaarden

Je kan volgende kosten inbrengen:

- Aankopen die je vereniging heeft gedaan voor activiteiten die geannuleerd zijn omwille van de coronacrisis. Bijvoorbeeld: drukwerk van uitnodigingen of affiches van afgelaste activiteiten; voorschotten voor artiesten, lesgevers, begeleiders die niet gerecupereerd kunnen worden; aankopen specifiek materiaal voor een activiteit,... Terugbetalingen aan deelnemers worden niet aanvaard. 

- Kosten die je gemaakt hebt om je werking bij heropstart in juni of later coronaveiliger te maken: aankoop van zeep, handgel, ontsmettingsmiddel; huur of aankoop van bijkomend materiaal; huur van een bijkomende locatie; huur van een extra lesgever om een groep in twee te splitsen,... De gewone kosten voor infrastructuur en dergelijke komen niet in aanmerking, enkel de extra's. 

- Onkosten voor trainers/begeleiders voor eventuele activiteiten in de loop van de maanden april tot en met augustus. Hiervoor is verantwoording vereist. 

- Vaste kosten voor de loop van een half jaar: huur van een loods, huur eigen infrastructuur, verzekeringen (gebouw, leden), bankkosten, internet, SABAM, gas en elektriciteit. Afbetalingen komen niet in aanmerking. 

Hoe aanvragen?

Je vult het aanvraagformulier in dat je onderaan deze pagina kan downloaden.

De oplijsting van de kosten mag ook in bijvoorbeeld een excell in bijlage. 

Je bezorgt ook de volgende bewijsstukken:

- (kopies van) facturen en bonnetjes en waar mogelijk ook betalingsbewijzen. 

- Onkosten voor trainers en begeleiders moeten verantwoord worden.

- Dien je vaste kosten in, dan moeten ook deze gestaafd worden. Stuur bij jaarcontracten waar discussie over mogelijk is een kopie van het contract mee. 

Afhandeling

Je dient je kosten ten laatste in op 30 december 2020. Je doet dat bij de dienst jeugd, cultuur of sport, afhankelijk van de adviesraad waar je bij aangesloten bent.