Subsidies voor jeugdverenigingen

Verenigingen of groepen kunnen heel wat subsidies ontvangen.
Zo zijn er subsidies voor:

  • kadervorming
  • erkende speelpleinen
  • jeugdvakanties
  • particuliere jeugdverenigingen
  • jeugdhuiswerking
  • culturele manifestaties
  • onderhoudswerken van jeugdwerkinfrastructuur en/of aankoop uitrustingsmateriaal
  • jeugdprojecten
  • veiligheid op fuiven

Je vindt de voorwaarden voor het ontvangen van deze subsidies in het algemeen subsidiereglement en het reglement veilig fuiven

Naar aanleiding van de coronacrisis is een bijkomend reglement opgemaakt voor de terugbetaling van coronagerelateerde kosten. 

De aanvraagformulieren kun je onderaan deze pagina downloaden of opvragen bij de jeugddienst.