Subsidies voor kleine landschapselementen

Het college van burgemeester en schepenen kan een subsidie verlenen voor het aanleggen, aanplanten en/of onderhouden van kleine landschapselementen op het grondgebied van de gemeente Melle.

Je kunt het reglement met invulformulier hier downloaden.