Terinzagelegging Lokaal Materialenplan (2023-2030) voor afvalbeheer

De Vlaamse Regering heeft het Lokaal Materialenplan (LMP) goedgekeurd. Met dit nieuwe plan zetten we een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie. Het plan blijft ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Concreet werkt het plan aan een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval onder andere door de veralgemeende inzameling van bioafval, een aanvaardingsplicht voor wegwerpluiers gekoppeld aan een selectieve inzameling, correctere inzamelformules voor bedrijven en het versterken van het beleid tegen zwerfvuil.

Door een verhoogde focus op preventie en meer aandacht voor nog kwaliteitsvollere recyclage voert het nieuwe plan tegelijk ook een aantal accentverschuivingen door. Verschuivingen die passen in de uitbouw van de circulaire samenleving die nodig is om ook de klimaatuitdagingen aan te pakken.

Beheer huishoudelijk afval

Het Lokaal Materialenplan schenkt specifieke aandacht aan het lokale niveau en de rol van lokale besturen, in het bijzonder voor het beheer van het huishoudelijk afval. Het plan vormt het beleidskader waarbinnen lokale overheden die rol kunnen uitvoeren. Het bevat de visie en beleidsacties op Vlaams niveau, ideeën en instrumenten alsook een aantal verplichtingen voor lokale besturen. 

Hieronder kan u het Lokaal Materialenplan en alle bijhorende documenten raadplegen, zoals de plan-MER en socio-economische analyse.