Tijdelijke toegangspas voor recyclagepark

Het recyclagepark Melle is in principe alleen toegankelijk voor de inwoners van de gemeente Melle.

De slagboom op het recyclagepark gaat enkel open door de identiteitskaart in de daarvoor voorziene gleuf van de inritzuil te steken en dit ter controle van uw woonplaats.

Voor personen die niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Melle en die gebruik willen maken van het recyclagepark van Melle wordt in onderstaande gevallen een tijdelijke toegangspas recyclagepark afgegeven zodat zij toch op het recyclagepark van de gemeente Melle terecht kunnen :

  • Eigenaars van tweede verblijven in Melle, op voorwaarde dat zij voor het jaar waarin de tijdelijke toegangspas recyclagepark wordt aangevraagd, de gemeentebelasting op tweede verblijf hebben betaald.
  • Eigenaars die een woning hebben aangekocht in Melle, maar hier nog niet in de gemeente Melle gedomicilieerd zijn (bv omwille van renovatiewerken vooraleer zij de woning betrekken)
  • Kinderen die de woning van een overleden ouder wensen leeg te halen.

Hoe aanvragen?

  • Vul het aanvraagformulier “aanvraagformulier toegangskaart recyclagepark" volledig in.
  • Het college van burgemeester en schepenen verleent je de toelating indien je aan de voorwaarden voldoet.
  • Stort de waarborg van €8 voor de kaart op rekening BE46 3930 1017 0036 van Verko, met mededeling "waarborg toegangspas recyclagepark gemeente Melle".
  • Verko stuurt de kaart op.