Tijdelijke verkeerslichten op kruispunt Wautersdreef - Merelbekestraat

Door het vrachtverkeer dat nodig is voor de saneringswerken in de omgeving van Merelbeke station staan er tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt van de Wautersdreef met de Merelbekestraat. 

Infrabel is intussen gestart met de saneringswerken ter hoogte van een spoorbundel ten noorden van Merelbeke station. Dat is nodig omdat de grond er historisch vervuild is door een tankinstallatie. Tijdens de sanering wordt er heel wat grond afgevoerd met vrachtwagens die langs de Brusselsesteenweg, de Wautersdreef en de Guido Gezellestraat rijden. Daarom werden er tijdelijke lichten geplaatst op het kruispunt van de Wautersdreef met de Merelbekestraat, waar de vrachtwagens de Merelbekestraat zullen oversteken. Wegrijden doen ze via Gent. 

Zone 30

Er zijn afspraken gemaakt met de aannemers dat er geen vrachtwagens zullen rijden tijdens de start- en einduren van de schooldagen. Leerlingen zullen dus in principe geen hinder ondervinden van het vrachtverkeer. De volledige Wautersdreef, Guido Gezellestraat en Kardinaal Mercierlaan worden ook tijdelijk zone dertig. Controles zijn voorzien. 

Stofhinder beperken

Het vrachtverkeer zal niet altijd even intensief rijden. Het meeste verkeer zal er zijn gedurende enkele weken in oktober. De vrachtwagens worden alvast voorzien van een zeil om de stof- en geurhinder te beperken. Een veegwagen zal ook regelmatig de ronde doen. 

MEER INFO

Meer info over de werken kan je lezen op de website van Infrabel: https://infrabel.be/nl/gentbrugge-saneringswerken

Ook op de website van de gemeente Melle kan je terecht voor extra info: https://www.melle.be/voorzorgsmaatregelen-bij-saneringswerken-omgeving-merelbeke-station