Toegankelijkheidsconvenant

Alle inwoners van Melle hebben recht op een toegankelijke dienstverlening en een vlotte deelname aan het openbaar leven. Toegankelijkheid garanderen betekent voor een lokaal bestuur echter dat kennis nodig is vanuit diverse invalshoeken. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand minder vlot toegang vindt tot openbare plaatsen en dienstverlening. Toegankelijkheid aanpakken betekende in het verleden vaak ook het oplossen van concrete problemen. Tegenwoordig wordt er meer geëvolueerd naar een echt toegankelijkheidsbeleid. De gemeente sloot daarom een convenant af met INTER, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. INTER heeft veel expertise en praktijkervaring op vlak van toegankelijkheid, net als contacten met verschillende ervaringsdeskundigen. Zij zullen de gemeente adviseren en ondersteunen bij het realiseren van een meer toegankelijke infrastructuur en dienstverlening, maar ook bij het opzetten van meer toegankelijke evenementen en een communicatie voor iedereen.