Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Melle streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.melle.be.

 

Nalevingsstatus

De website www.melle.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

 

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende reden(en):

 

1. Niet-naleving van het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018

Fouten herkennen en suggesties geven binnen webformulieren. Binnen de module webformulieren worden fouten enkel herkend indien verplichte velden niet worden ingevuld. Verkeerd samengestelde telefoonnummers geven geen foutmelding of suggestie.

2. Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF.

De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Als corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s bekijken we welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

3. De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.melle.be wordt doorgelinkt naar externe websites, al dan niet via automatische integratie op de front-end

Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

 

Extra toelichting

De gemeente Melle blijft werken aan toegankelijkheid op haar website www.melle.be.

De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 6 september 2023, in samenwerking met de webleverancier LCP.

 

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten aan de communicatiedienst via communicatie@melle.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

 

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op deze website?

Neem contact op met de gemeente via communicatie@melle.be.