Tombola en collecten

Voor lotenverkoop, collecten op de openbare weg of huis-aan-huisverkoop is een vergunning verplicht. Deze worden toegestaan wanneer ze bestemd zijn voor een liefdadig doel, ter bevordering van de handel of elk ander doel van openbaar nut.

Om de vergunning te verkrijgen, dien je het aanvraagformulier ingevuld in.