Trage Wegen

Trage Wegen zijn wegen die bedoeld zijn voor het niet-gemotoriseerde verkeer. Hieronder vallen naast sommige buurtwegen ook openbare jaagpaden, voetwegen en kerkwegels. Een tragewegenplan is goedgekeurd op de gemeenteraad van 15 april 2013. 

De Trage Wegen hebben sindsdien namen gekregen, zijn van signalisatie voorzien en opgenomen in het gemeentelijk stratenplan.