Uitoefenen van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als lokaal bestuur werken wij veel met persoonlijke informatie van burgers. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens. Wij doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDRP).

Indien wij je persoonsgegevens verwerken, dan heb je als burger verschillende rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot deze gegevens (zie privacyverklaring in de navigatiebalk onderaan de webpagina voor een overzicht van je rechten).

Om de verschillende soorten verzoeken te stroomlijnen werd hiervoor een aanvraagformulier opgemaakt. Je kan dit formulier hier terugvinden. Je mag ook altijd een eenvoudige e-mail sturen met een korte omschrijving van je verzoek. Gebruik je het formulier, vul het dan nauwgezet in zodat wij je verzoek vlot kunnen behandelen. Het ingevulde formulier mail je naar secretariaat@melle.be of stuur je per post naar Gemeenteplein 1, 9090 Melle. Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis kan je het formulier ook overhandigen aan de dienst secretariaat op de eerste verdieping.

Ongeacht hoe je aanvraagt, zullen we je om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit als we niet in staat zijn om je te identificeren.

Binnen de maand na ontvangst van je aanvraag informeren wij je over het gevolg dat aan je verzoek wordt gegeven.