Uitverkoop

Als je handelsactiviteit aanzienlijk wordt gehinderd door werken, mag je je voorraad uitverkopen.

Meer informatie over de regelgeving rond uitverkoop vind je op de website van het FOD economie.