Update Varingstraat Vijverwegel

Gepubliceerd op woensdag 22 juni 2022 12.18 u.
De aanleg van de voetpaden is gestart. Dat zou afgerond moeten zijn na het bouwverlof. Daarna komen de kruispunten aan de beurt. Het kruispunt Vijverwegel zal pas na het bouwverlof aangepakt worden omdat dit de enige toegang tot de werfzone is.

UPDATE 7/7

Voetpaden en klinkers => nu tot 15/7, misschien vroeger klaar.

Varingbrug => betonwerken 23/6, asfalt 4/7

Toplaag asfalt en kruispunt Vijverwegel in beton, hondenweide, signa, markeringen,… => na zomerverlof

Herstellingen divers (wijk Park Ten Hove, omleidingswegen,…) => na zomerverlof

Hondenweide => na zomerverlof

Groen => najaar

-------------------------

Update 1/7

Voetpaden
De aanleg van de voetpaden is gestart. Dat zou afgerond moeten zijn na het bouwverlof.

Kruispunten
Het kruispunt met de Braamboslaan is aangelegd en zal begin juli uitgehard zijn. Daarna komen de andere kruispunten aan de beurt en moeten deze tijdens een periode van ongeveer 3 weken uitharden. 

Het kruispunt Vijverwegel zal pas na het bouwverlof aangepakt worden omdat dit de enige toegang tot de werfzone is.

De brug die de Varingstraat verbindt met de Zwaantjesstraat

Tegen het bouwverlof legt de aannemer de overrijdbare middenstrook nog aan tussen de brug en Tenstar Melle. De kant van de Zwaantjesstraat wordt ook nog meegenomen. Dit onder voorbehoud van weersinvloeden om het beton te kunnen gieten. Het gieten van asfalt is voorzien begin juli.

Toplaag asfalt 

De toplaag zal in één beweging gegoten worden over de gehele lengte van het traject. Dit zal in augustus gebeuren. Daarna zullen de wegmarkeringen in orde gebracht worden.

Omleiding

Tot aan het einde van de werken geldt de omleiding. Plaatselijk verkeer blijft voor de bewoners van de werfzone mogelijk. Eind september voorziet de aannemer het einde van de werken.

Hondenspeelweide

De realisatie van de hondenspeelweide is wat uitgesteld omdat de planning in zijn geheel is opgeschoven. De aanleg ervan inclusief groenzone zal in september opgenomen worden. 

Communicatie

Bij wegenwerken vragen we de aannemer om de bewoners van de werfzone op de hoogte te stellen van de werken, de timing en de verwachte hinder. Vaak sturen wij als gemeente bij grotere werken ook nog een bewonersbrief uit met alle informatie rond fasering, hinder, afvalophaling en precieze werken.

Er zit helaas soms een verschil op de voorgelegde timing en aard van de werken en aan de andere kant de effectieve uitvoering(stermijn).

Onvoorziene omstandigheden

Door onvoorziene omstandigheden kan het schema last minute gewijzigd worden door de aannemer.

Denk maar aan een obstakel bij het openbreken van de straat, een lek in een aangeboorde leiding, hevige regenval of storm, het uitvallen van een kraan of medewerkers,… 

Tijdens zulke omstandigheden is er vaak nog te weinig de reflex om ons of bewoners te verwittigen.

We willen je dan ook om je begrip vragen indien er werken in de straat plaatsvinden en de werken niet lopen zoals vooraf gecommuniceerd.