Vacature maatschappelijk werker

Taak:

De maatschappelijk werker zal ingezet worden op het project digitaliseren van de sociale dienst om een efficiëntere werking en opvolging van de dossiers te bekomen. 

Vereisten:

 • houder zijn van het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk, met titel van maatschappelijk assistent, of van een daarmee gelijkgesteld diploma of
 • houder zijn van het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma
 • slagen voor een selectieproef bestaande uit een sollicitatiegesprek gebaseerd op het curriculum vitae. Het gesprek toetst o. a. de bekwaamheid van de kandidaat voor de functie, de motivatie, de belangstelling, de referenties en de inzetbaarheid van de kandidaten. Door de jury kan vooraf een preselectie uitgevoerd worden op basis van het CV. De datum voor het sollicitatiegesprek wordt later vastgelegd. 
 • medisch geschikt zijn (wordt getoetst door de arbeidsgeneesheer voor indiensttreding). 
 • voldoen aan de taalkennis opgelegd door de wetten op gebruik van talen in bestuurszaken

Wij bieden:

 • maaltijdcheques met zichtwaarde van 8 euro
 • fietsvergoeding (0,24 euro/km) of woon/werkverkeer
 • verloning volgens de barema's

De sluitingsdatum voor het insturen van kandidaten is gesteld op 22 november 2019.

Je kandidatuur omvat:

 • een motivatiebrief en een uitgebreid CV
 • Een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden)
 • kopie van het diploma

Je bezorgt dit aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 9090 Melle. De postdatum geldt als bewijs. Je kan dit ook afgeven op de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs. 

?Het gemeentebestuur van Melle zet zich in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel achten wij belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap of afkomst.?