Vacature maatschappelijk werker (m/v/x)

Taak

Je wordt ingezet als ankerfiguur voor het project De Katrol. Je bent de vertrouwenspersoon voor kwetsbare gezinnen en staat in voor de coaching van studenten die studie- en opvoedkundige ondersteuning aan huis verzorgen.

Belangrijkste vereisten

 • Slagen voor een selectieproef bestaande uit een sollicitatiegesprek gebaseerd op het curriculum vitae. Het gesprek toetst o.a. de bekwaamheid van de kandidaat voor de functie, de motivatie, de belangstelling, de referenties en de inzetbaarheid. Door de jury wordt vooraf een preselectie uitgevoerd op basis van het cv.
 • Het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden op dinsdag 4 oktober 2022 tussen 16u en 19u. Het uur waarop u zich kan aanmelden zal later doorgegeven worden.
 • Voldoen aan de taalkennis opgelegd door de wetten op gebruik van talen in bestuurszaken.
 • In het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot het B-niveau in een van volgende studierichtingen: bachelor in het sociaal-agogisch werk met titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma; bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde of een daarmee gelijkgesteld diploma; bachelor pedagogie van het jonge kind.

Wij bieden

 • een tijdelijk vervangingscontract voor 19 uur/week
 • maaltijdcheques zichtwaarde 8 EUR, ecocheques max. 100 EUR/jaar bij halftijdse prestaties.
 • fietsvergoeding of woon/werkverkeer (0,24 per km).
 • onmiddellijke start.

De sluitingsdatum voor het insturen van de kandidaturen is gesteld op 20 september 2022.

Bij te voegen bij de kandidatuur:

 • een motivatiebrief en een uitgebreid curriculum vitae.
 • een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden).
 • kopie van het diploma.

In te sturen aan: personeelsdienst Melle - Gemeenteplein 1 - 9090 Melle (postdatum geldt als bewijs) of via mail op personeelsdienst@melle.be.

Meer info is verkrijgbaar op de personeelsdienst 09/210.07.22 (-24).

Het lokaal bestuur Melle zet zich in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel achten wij belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap of afkomst.