Vaccinatie tegen polio

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Ouders moeten een bewijs van volledige vaccinatie aan de gemeente bezorgen ten laatste op het moment dat hun kind 18 maanden wordt. Bij de geboorteaangifte zit een polioattest. Bewaar dit tot je kind alle vaccinaties heeft gekregen.

Voor wie?

Kinderen die hun 4 vaccinaties tegen polio hebben gekregen.

Hoe aanvragen?

Na de laatste dosis (op 15 maanden) laat je het attest invullen door de dokter. Je kan het attest opsturen naar of indienen bij de dienst bevolking.

Reglement

Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt.

Uitzonderingen

Een kind dat voor de leeftijd van 18 maanden van het buitenland naar België verhuist, kan volgens een ander schema gevaccineerd zijn. Wanneer het inentingsschema voldoet aan de geldende wetten van het land van herkomst, wordt het attest hier goedgekeurd. Wanneer het inentingsschema niet voltooid is of wanneer het attest ontbreekt, dan beslist de arts over het verdere verloop.