Werken Varingstraat - Vijverwegel

In het najaar van 2021 plant de gemeente werken in de Varingstraat/Vijverwegel in samenwerking met het Vlaams Gewest, de Provincie Oost-Vlaanderen en FARYS.

De weg wordt volledig heraangelegd en opnieuw ingedeeld. Op de spoorwegbrug wordt het asfalt vernieuwd.

Het het nog te vernieuwen gedeelte van de Varingstraat blijft gemengd tweerichtingsverkeer. Door het realiseren van een fietsstraat krijgt de fietser voorrang. Dit wordt verwezenlijkt door de weg met een overrijdbare middenbermstrook in twee stroken in te delen én door het invoeren van een snelheidsregime van 30 kilometer per uur. Op die manier wordt er voor gezorgd dat de auto steeds achter de fietser blijft. Er worden dus geen aparte fietspaden voorzien. Er komt een breed voetpad en lokaal komt er een wegversmalling met beurtelings verkeer. Ter hoogte van het kruispunt Varingstraat – Vijverwegel wordt er een pleinfunctie gecreëerd.

Ook de Vijverwegel wordt ingericht als fietssnelweg. Het gedeelte van de Vijverwegel langsheen de industriezone blijft tweerichtingsverkeer. Het smalste gedeelte van de Vijverwegel wordt voor het gemotoriseerd verkeer eenrichtingsverkeer richting Varingstraat. De fietssnelweg wordt geaccentueerd door het realiseren van een rode coating van de weg en afgedwongen door een snelheidsregime van 30 kilometer per uur in te stellen.

De Varingstraat en de Vijverwegel worden hierbij een hoofdroute in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De bedoeling van zo’n netwerk is om kernen of belangrijke plaatsen met elkaar te verbinden, speciaal voor fietsers. Het is gericht op de iets langere verplaatsingen van meer dan 5 kilometer. De fietsinfrastructuur wordt aangelegd met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest.

De werken omvatten ook de vernieuwing van de volledige riolering. Het oude gemengde stelsel wordt hierbij vervangen door een gescheiden stelsel. Daarbij worden regenwater en afvalwater apart weggeleid: het regenwater naar de ringvaart en het afvalwater naar het waterzuiveringsstation. Voor de heraanleg van de riolering kan de gemeente rekenen op de steun van het Vlaams Gewest en FARYS.

Bemalingswater

de aannemer zal het opgepompte grondwater ter beschikking stellen van de omwonenden. Hergebruik is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Dit is geen drinkwater!

Vier fasen

De werken worden opgedeeld in vier fasen.

Fase 1: augustus - september 2021: Vijverwegel tot voor het kruispunt met de Varingstraat

Fase 2: september 2021 - november 2021 Varingstraat, van het kruispunt met de Park ten Hovelaan tot voor het kruispunt met de Vijverwegel

Fase 3: november 2021 tot begin 2022: van het kruispunt Vijverwegel - Varingstraat tot aan de spoorwegbrug

Fase 4: Afwerken van de rijweg met een toplaag in asfalt. De kruispunten worden aangelegd in beton.

Het einde van de werken is voorzien tegen het zomerbouwverlof van 2022, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.