Veiligheidsmaatregelen rond roken en vuur maken in bossen en natuurgebieden

Gepubliceerd op donderdag 30 juni 2022 9 u.

In diverse natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich kunnen mee brengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook dringend vermeden worden.

Als het risico op natuurbranden de risicocode geel, oranje of rood krijgt, is het verboden om vuur te maken en te roken in de bossen, de natuurreservaten, de natuurdomeinen, de openbare en private terreinen waarvoor een natuurbeheerplan is opgesteld.

De risicocode wordt berekend door het Agentschap voor Natuur en Bos en uitgedrukt in kleurcodes groen, geel, oranje en rood. De kleurcodes die van toepassing zijn, worden vermeld op https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen 

Koken en kampvuren in het kader van kampen en in bivakzones

Koken en kampvuren op vaste plaatsen in het kader van kampen en in bivakzones kan worden toegelaten, mits het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen:

  1. het vuur en gensters mogen in geen geval contact kunnen maken met brandbare materialen in de omgeving (bij winderige omstandigheden moeten extra maatregelen worden genomen);
  2. het vuur mag enkel worden aangestoken met een aansteker of lucifers;
  3. er mag geen gebruik worden gemaakt van brandversnellers, brandbare vloeistoffen of andere brandversterkende stoffen om het vuur aan te wakkeren;
  4. er moeten steeds afdoende blusmiddelen aanwezig zijn;
  5. het vuur mag niet onbeheerd worden achtergelaten. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat het vuur volledig wordt gedoofd na het beëindigen van elke kookactiviteit.

Deze tijdelijke veiligheidsmaatregel gaat in op 30 juni 2022, en loopt af op 30 september 2022.